BD0802V

SKU: DSC_0093 Categories: , ,

Description

Günümüzden farklı olarak Antik dönemde Helen sikkelerinin tamamı el işçiliği ürünlerdi. Kentin en iyi ustalarının sahip olduğu bu ayrıcalık, aynı zamanda sikkeyi basma hakkına sahip olan kentin de bir ayrıcalığıydı. En güçlü, en zengin kentler bu ayrıcalığı ellerinde tutar ve kentin en iyi ustalarını bu iş için görevlendirirlerdi. İstanbul, bu ayrıcalığı sahip olmuş kentlerden biriydi. Bugün de kentin en iyi ustaları bu özel Helen sikkesini sizin için özenle işledi. Helen Tanrıları, kentin koruyucusu olarak sikkelere işenir, Tanrıların Başı Zeus ise en özel kentlerin koruyucusu olarak sikkelerde yer bulabilirdi. Bu tasarımda Zeus, sizin koruyucusun olarak sikkeye işlendi.

 

Unlike today, all Hellenic coins were handcrafted in antiquity. This privilege enjoyed by the best craftsmen of the city was also a privilege of the city, which had the right to minting coins. The strongest and richest cities would hold this privilege and assign the best craftsmen of the city to this task. Istanbul was one of the cities that had this privilege. Today, the best craftsmen of the city carefully crafted this special Hellenic coin for you. The Hellenic Gods were inscribed on the coins as the guardian of the city, while Zeus, the Head of the Gods, could find a place in the coins as the guardian of the most special cities. In this design, Zeus is engraved on the coin as your protector, amulet.